Акти цивільного стану — Енциклопедія Сучасної України

Акти цивільного стану

А́КТИ ЦИВІ́ЛЬНОГО СТА́НУ – обставини, події або дії, які започатковують, змінюють чи припиняють цивільний стан особи. Раніше застосовувався термін «громадянський стан». Цей стан включає комплекс юрид. можливостей особи та конкрет. прав і обов'язків, якими вона наділена. Народження особи започатковує її цивіл. стан. Вона одержує здатність бути суб'єктом різних правовідносин. Цивіл. стан особи змінюється на підставі реєстрації чи розірвання шлюбу, визнання батьківства, зміни прізвища, імені чи по батькові, усиновлення. Шлюб породжує правовий стан подружжя, розірвання шлюбу повертає осіб до стану неодружених; на підставі визнання батьківства виникає стан батьківства; завдяки зміні прізвища, імені чи по батькові змінюється юрид. індивідуалізація особи; усиновлення припиняє стан батьківства в однієї особи і породжує його в іншої. А. ц. с. можна вважати досягнення повноліття, визнання особи недієздатною, оскільки ці обставини змінюють комплекс її прав та обов'язків. Цивіл. стан особи припиняється з її смертю. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» (1993), Кодекс про шлюб та сім'ю України містять перелік лише тих А. ц. с., що підлягають реєстрації. 1992 скасовано реєстрацію усиновлення. Однак те, що певні обставини не підлягають реєстрації, не є достатнім аргументом для незарахування їх до числа А. ц. с. Реєстрації підлягає, зокрема, народження. Відповідно до ст. 17 Конвенції про права дитини 1989, вона має бути зареєстрована відразу після її народження. Завдяки реєстрації реалізуються права дитини на ім'я (присвоєння прізвища, імені та по батькові) й проводиться юрид. закріплення її походження. Реєстрація – обов'язкова ознака шлюбу. Закон вимагає реєстрації розірвання шлюбу, визнання батьківства, а також зміни прізвища, імені чи по батькові. Смерть також має бути зареєстрована протягом трьох діб з моменту її настання. Реєстрацію провадять відповідні відділи рай. держ. адміністрацій. Служб. особи органів місц. самоврядування реєструють лише народження, шлюб, смерть та визнання батьківства. Підтвердженням реєстрації А. ц. с. є свідоцтво, форму якого затверджено МЮ України.

З. В. Ромовська


Покликання на статтю