Акулов Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Акулов Володимир Петрович

АКУ́ЛОВ Володимир Петрович (10. 10. 1944, м. Гусятин Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1968). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: 1968–78 – м. н. с., 1978–89 – ст. н. с., 1990–97 – пров. н. с.; у Харків. пед. ун-ті: проф. (1989–93); від 1998 – проф. Коледжу Баруха при Нью-Йорк. ун-ті. Досліджує матем. методи у фізиці і питання теорії елементар. частинок. Спільно з Д. Волковим запропонував новий вид симетрії між бозонами і ферміонами – суперсиметрію і дослідив її спонтанне порушення.

Пр.: О возможном универсальном взаимодействии нейтрино // Письма ЖЭТФ. 1972. Вып. 16 (співавт.); Голдстоуновские поля со спином 1/2 // ТМФ. 1974. Т. 18 (співавт.); Об общековариантных теориях калибровочных полей на суперпространстве. Х., 1977; Новый класс решений бозон-фермионных систем уравнений и суперсимметрия // УФЖ. 1986. Т. 31, № 11; Гармоническая N=2 суперчастица // Там само. 1988. Т. 33, № 6; Спонтанное нарушение квантовой SLq(2)-группы симметрии // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 56. № 2–4.

І. А. Бандос


Покликання на статтю