Акцесорні мінерали — Енциклопедія Сучасної України

Акцесорні мінерали

АКЦЕ́СОРНІ МІНЕРА́ЛИ (від лат. accessorius – привхідний) – мінерали, що становлять кількісно незначну (переважно до 1 % об'єму) частину гірських порід і не впливають на їх номенклатуру. До А. м. належать циркон, апатит, монацит, ортит, сфен, магнетит, ільменіт та ін. Спочатку їх вважали випадковими. Пізніше встановлено, що А. м. – закономірна складова частина гір. порід, до складу яких входять хім. елементи, що не розсіюються в ґратках гол. мінералів, а вже при незначній кількості стають насичувал. компонентами. Вивчення А. м. має велике значення для вікового зіставлення гір. порід, установлення генет. зв'язку зруденіння з різними типами порід та їх потенц. рудоносності. Асоціації алогенних А. м. широко використовуються при визначенні джерел зносу і живильних провінцій, для кореляції «німих» осадових товщ, особливостей осадової диференціації речовини і фіз.-геогр. умов (клімату, рельєфу) за часів осадонагромадження. Аутигенні А. м. часто є індикаторами фаціальних умов осадонагромадження.

В. Я. Радзивілл


Покликання на статтю