Акціонерний капітал — Енциклопедія Сучасної України

Акціонерний капітал

АКЦІОНЕ́РНИЙ КАПІТА́Л – сукупність індивідуальних капіталів акціонерів, об'єднаних шляхом випуску (емісії) і розміщення акцій та інших цінних паперів. А. к. утворюється як сума надходжень від продажу акцій при їх первин. розміщенні. А. к. складається зі статут. капіталу (фонду) і емісій. прибутку. Входить до складу влас. капіталу АТ. Заг. номінальна вартість випущ. акцій становить статут. фонд АТ. Згідно з чинним законодавством він не може бути меншим за суму, еквівалентну 1250 мін. заробіт. платам, виходячи зі ставки мін. заробіт. плати на момент створення АТ.

М. Е. Сорокін


Покликання на статтю