Алексанкін Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Алексанкін Михайло Михайлович

АЛЕКСА́НКІН Михайло Михайлович (14. 05. 1931, Москва) – хімік. Д-р хім. н. (1985). Закін. Горьків. ун-т (1954). Працював на підпр-вах харч. пром-сті (1954–56). Від 1956 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР: інж., 1961–64 – м. н. с., 1964–67 – наук. секр., 1967–83 – ст. н. с., 1982–83 – в. о. заст. дир. з наук. роботи, 1986–91 – пров. н. с. Від 1991 – на пенсії. Дослідив за допомогою ізотоп. методу механізм автоокиснення низки орган. речовин і механізм деяких реакцій пероксид. сполук, гомолітичні реакції металоорган. сполук і механізм реакцій за участю реактиву Гриньяра. Досліджував закономірності поведінки орган. молекул у потужному електр. полі.

Пр.: Каталог полевых масс-спектров органических соединений. К., 1976 (співавт.); Квантохимическое исследование молекул и ионов ацеталей в сильном электрическом поле // ТЭХ. 1976. Т. 12, вып. 1 (співавт.); Закономерности полевой диссоциации циклических молекул различного строения // Там само. 1978. Т. 4, вып. 5; Конформационный анализ молекулы диоксана во внешнем электрическом поле // ЖСХ. 1979. Т. 20, вып. 1.

Л. А. Кіпріанова


Покликання на статтю