Алексєєв Валерій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Алексєєв Валерій Павлович

АЛЕКСЄ́ЄВ Валерій Павлович (Алексеев Валерий Павлович; 22. 08. 1929, Москва – 07. 11. 1991, там само) – російський антрополог та історик. Акад. АН СРСР (1987), д-р істор. н. (1967). Закін. Моск. ін-т сходознавства (1952). Працював у Ін-ті етнографії АН СРСР: від 1985 – гол. н. с.; 1988–91 – дир. Ін-ту археології СРСР. Досліджував етнічну антропологію і географію люд. рас; вивчав сучасне насел. Сх. Європи, Кавказу, Серед. Азії, Монголії, Індії, Куби та ін. Запропонував класифікацію люд. рас, засновану на послідовності виникнення осередків расоутворення. У кн. «Происхождение народов Восточной Европы» (Москва, 1969) узагальнив палеонтол. дані, зокрема щодо українців.

Пр.: География человеческих рас. 1974; Палеоантропология Земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит. 1978; Историческая антропология. 1979; Становление человечества. 1984; Антропология Азиатской части СССР. 1984 (співавт.); Этногенез. 1986; Очерки экологии человека. 1993 (усі – Москва).

Літ.: Амирханов Х. А. Валерий Павлович Алексеев (1929–1991) // Рос. археология. 1992. № 3; Арутюнов С. А. и др. Академик В. П. Алексеев и мировое сообщество антропологов // Вест. древ. истории. 1993. № 4; Пряхин А. Д. Выдающийся ученый-гуманитарий // Археологи уходящего века. Воронеж, 1999.

Г. М. Бонгард-Левін


Покликання на статтю