Амоша Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Амоша Олександр Іванович

АМÓША Олександр Іванович (04. 08. 1937, м. Горлівка Сталін., нині Донец. обл.) – економіст, соціолог. Д-р екон. н. (1985), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1987). Закін. Донец. політех. ін-т (1960). Працював інж. в Ін-ті гірн. справи АН УРСР (1960–63); Донец. вугіл. НДІ: м. н. с. (1963–66), ст. н. с. (1966– 70). Від 1970 – в Ін-ті економіки пром-сті НАНУ: ст. н. с., від 1976 – зав. відділу, від 1986 – заст. дир., від 1995 – дир. Водночас у 1971– 76 – наук. секр. Донец. наук. центру АН УРСР; від 1996 – зав. каф. Донец. тех. ун-ту. Досліджує питання економіки пром-сті, соціології та економіки праці, охорони довкілля, соц.-екон. проблеми поліпшення умов праці та підвищення ефективності пром. вироб-ва. Засн. наук. школи з екон. проблем соц. політики.

Пр.: Экономическое обоснование мероприятий по охране труда. К., 1979; Планирование условий труда. К., 1982; Условия труда в регионе. К., 1985 (співавт.); Экономические методы улучшения условий и охраны труда. Д., 1996; Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование). Д., 1998; Угольная промышленность Украины. Д., 1999 (співавт.).

О. М. Щедрін


Покликання на статтю