Андерс Олександр Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Андерс Олександр Георгійович

А́НДЕРС Олександр Георгійович (09. 06. 1941, Москва) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Держ. премія України (1991). Закін. Харків. політех. ін-т (1963). Від 1963 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): 1963–65 – інж., 1965–71 – м. н. с., 1971–73 – н. с., 1973– 87 – ст. н. с., 1987–94 – пров. н. с., 1994–96 – зав. лаб., від 1996 – пров. н. с. Від 1986 (за сумісн.) – проф. каф. експерим. фізики фіз. ф-ту Харків. ун-ту. Досліджує магнітні властивості систем з низькою розмірністю, магніт. резонанс (ЕПР, ФМР, АФМР) у діелектрич., ВТНП та спорідн. матеріалах; магнітні та резонансні властивості низьковимір. магніт. систем; фізику дипольних магнетиків.

Пр.: Высокотемпературная спиновая динамика и частотная зависимость ширины линии ЭПР в низкоразмерных гейзенберговских магнитных системах // ЖЭТФ. 1986. Т. 90, № 3 (співавт.); Природа магнитного упорядочения редкоземельной подсистемы в соединениях REBa2Cu3Ox (RE–Dy, Nd, Er) // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1992. Т. 5, № 4 (співавт.); Evidence for stationary non-linear exitations in specific heat of dipolar magnet KEr(MoO4)2 // J. of Magnetism and Magnetic Materials. 1998. Vol. 187 (співавт.); Аномалии СВЧ поглощения квазиодномерного CsMnCl3×2H2O в импульсном магнитном поле // ФНТ. 1999. Т. 25, № 6.

Ю. М. Ранюк


Покликання на статтю