Андреєв Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Андреєв Микола Петрович

АНДРЕ́ЄВ Микола Петрович (Андреев Николай Петрович; 11(23). 09. 1892, Казань, Татарстан, РФ – 15. 01. 1942, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський фольклорист і літературознавець. Закін. Казан. ун-т (1918). Працював у цьому ун-ті та пед. ін-ті, згодом – проф. Ленінгр. пед. ін-ту. На основі праці А. Аарне «Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen» («Покажчик казкових типів») уклав «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне» (Ленинград, 1929). У 30-х рр. виступив з критикою емпіризму й формалізму фін. школи. А. вивчав лубочну літ-ру: «Исчезающая литература» // «Казанский библиофил», 1921, № 2. Уклав антологію «Былины» (Ленинград, 1938). Створив покажчик сюжет. типів казок, в якому опрацьовано понад 5 тис. текстів казок, легенд та анекдотів (залишився в рукописі); частково його використано для укладання укр. частини кн. «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (Ленинград, 1979).

Пр.: К обзору русских сказочных сюжетов // Художественный фольклор. Москва, 1927; Легенда о двух великих грешниках // Изв. Ленингр. гос. пед. ин-та. 1928. Вып. 1; К характеристике украинского сказочного материала // С. Ф. Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной жизни. Ленинград, 1934; Русская баллада. Москва; Ленинград, 1936; Фольклор и литература // Лит. учеба. 1936. № 2; Пушкин и народное творчество // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та. 1938. Т. 14; Русский фольклор. Москва; Ленинград, 1938; О фольклоре // Родная лит-ра. Москва, 1945; Фольклор. Проблемы историзма. Москва, 1988 (співавт.).

Літ.: Попов М. П. Микола Петрович Андреєв: [Некролог] // Наук. зап. ІМФЕ АН УРСР. 1947. Вип. 1–2; Вирсаладзе Е. Б. Фольклористическое наследие Н. П. Андреева // Соврем. состояние нар. творчества. Ленинград, 1970; Астахова А. М. Николай Петрович Андреев в истории советской фольклористики 20–30-х годов // Очерки истории рус. этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 5. Москва, 1971; Андреев Николай Петрович // Писатели Ленинграда. Ленинград, 1982.

А. І. Шушківський

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
А. І. Шушківський . Андреєв Микола Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44128 (дата звернення: 15.06.2021)