Андронаті Сергій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Андронаті Сергій Андрійович

АНДРОНА́ТІ Сергій Андрійович (19. 09. 1940, Одеса) – хімік-органік. Д-р хім. н. (1976), проф. (1984), акад. НАНУ (1988). Засл. діяч н. і т. УРСР (1990). Держ. премія СРСР (1980), Держ. премія України в галузі н. і т. (1991). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2002, 2012, 2016). Закін. Одес. ун-т (1964). Працював викл., заст. декана хім. ф-ту в Одес. ун-ті (1968–72); ст. н. с., зав. відділу, заст. дир. з наук. роботи (1972–84), від 1984 – дир. Фіз.-хім. ін-ту НАНУ (Одеса), голова Пд. наук. центру НАНУ, водночас від 1998 – зав. каф. фармацевт. хімії Одес. ун-ту і наук. керівник Хім.-фармацевт. навч.-наук.-вироб. комплексу НАН і Мін-ва освіти і науки України. Осн. наук. діяльність – у галузі хімії конденсов. азотистих гетероциклів, вивчення закономірностей зв’язку будови, властивостей, механізму дії і біол. активності в гетеро- і карбоцикліч. сполуках, біорегулятор. пептидів, псевдопептидів і пептидоміметиків, які мають психотроп., антивірус., імуномодулювальні й антиагрегаційні властивості. Створив і впровадив у мед. практику лікар. засоби: перший вітчизн. транквілізатор феназепам, анксіолітич. препарат денної дії гідазепам, противірус. препарат аміксин. Нар. депутат СРСР (1989–91), голова Одес. відділ. т-ва дружби «Україна–Греція».

Пр.: Современное состояние химии 1,4-бенздиазепинов // УХ. 1970. Т. 39, вып. 12 (співавт.); Транквилизаторы. 1,4-бенздиазепины и родственные структуры. К., 1980 (співавт.); Феназепам. К., 1982 (співавт.); Механизмы действия анксиолитических, противосудорожных и снотворных средств. К., 1985 (співавт.); Some New Data on Structure, Properties and Mechanism of Action of 1, 2-Dihydro-3H-1, 4-Benzodiazepin-2-ones // Heterocycles in Bioorganic Chemistry. Sweden, 1991 (співавт.); Гидазепам. К., 1992 (співавт.); Inclusion Compounds of Psychotropic Agents and Cyclodextrins // J. of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry. 1996. Vol. 24; Успехи и перспективы в создании антиагрегационных средств // ХФЖ. 1997. Т. 31, № 3 (співавт.).

Літ.: Андронаті Сергій Андрійович: Бібліогр. покажч. О., 1998; Професори О(Н)У.

Є. В. Шабанов

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Є. В. Шабанов . Андронаті Сергій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44243 (дата звернення: 14.06.2021)