Анисимов Анатолій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Анисимов Анатолій Васильович

АНИ́СИМОВ Анатолій Васильович (15. 06. 1948, м. Южно-Сахалінськ, РФ) – математик, кібернетик. Д-р фіз.-мат н. (1984), проф. (1985). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1988), премія ім. В. Глушкова АНУ (1993). Закін. Київ. ун-т (1970), де відтоді й працює: 1980–84 – зав. каф. матем. лінгвістики, від 1984 – проф., зав. каф. матем. інформації. Від 1992 (за сумісн.) – зав. відділу інтелектуалізації інформ. технологій Міжнар. наук.-навч. центру інформ. технологій і систем ЮНЕСКО/МПІ НАНУ та Мін-ва освіти і науки України. Досліджує теорію рекурсив. перетворювачів інформації, асоціативно-пошук. алгоритмів, створення систем штуч. інтелекту, технології й мови програмування; працює в галузі захисту інформації в мережах ЕОМ.

Пр.: Алгоритмы неоднородной сортировки. К., 1979 (співавт.); Проектирование сложных систем посредством параллельных взаимодействующих процессов в режиме имитационного моделирования. К., 1983 (співавт.); Рекурсивные преобразователи информации: Учеб. пособ. К., 1987; Информатика. Творчество. Рекурсия. К., 1989; Компьютерная лингвистика для всех. Мифы. Алгоритмы. Язык. К., 1990; Сложение без единиц переноса // КСА. 1996. № 2; Рекурсивные гиперструктуры // Там само. 1997. № 3; Ускоренное вычисление модулярной редукции // Там само. 1997. № 6; Рекурсивные преобразователи информации – модели вычислений // Там само. 1998. № 4; Квантовая модель вычислений. Основные принципы и достижения // Там само. 2000. № 1 (співавт.).

П. П. Кулябко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
П. П. Кулябко . Анисимов Анатолій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44324 (дата звернення: 17.09.2021)