Анічин Леонід Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Анічин Леонід Михайлович

АНІ́ЧИН Леонід Михайлович (14. 10. 1930, с. Гайовка Бєлгород. обл., РФ) – учений-агроном, селекціонер-насіннєзнавець. Д-р екон. н. (1992), проф. (1994). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1953). Працював заст. дир. Котуркульської с.-г. школи (Кокчетав. обл., Казахстан; 1953– 56); викл., заст. дир. Глазунов. с.-г. технікуму (Орлов. обл., РФ; 1957–61); ст. викл. (1963), доц. (1968), деканом екон. ф-ту (1970), зав. каф. екон. кібернетики (1977), проф. каф. економіки с. госп-ва (1987) Харків. с.-г. ін-ту. Сфери наук. діяльності: екон.-матем. методи та методологія управління вироб. ресурсами в с. госп-ві; систем. підхід до формування та орг-ції використання матеріал.-тех. ресурсів у с. госп-ві.

Пр.: Підвищення рентабельності – вирішальна умова господарювання в колгоспах. Х., 1965; Материально-техническим ресурсам сельского хозяйства – оптимальное размещение // Оптимал. планирование с.-х. производства: Сб. науч. тр. Харьков. с.-х. ин-та Х., 1981. Т. 280; Оптимальное использование материальных ресурсов как фактор реализации потенциала сельского хозяйства // Экон.-матем. методы и вычислит. техника в управлении с.-х. производством: Межвуз. тематич. сб. науч. тр. Х., 1987.

В. Й. Шиян

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. Й. Шиян . Анічин Леонід Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44360 (дата звернення: 24.10.2021)