Асєєв Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Асєєв Микола Миколайович

АСЄ́ЄВ Микола Миколайович (Асеев Николай Николаевич; справж. – Штальбаум; 28. 06(10. 07). 1889, м. Льгов, нині Курської обл., РФ – 16. 07. 1963, Москва) – російський поет. Сталін. премія (1941). Навч. (1909–13) у Моск. комерц. ін-ті та Моск. і Харків. ун-тах. У 1917–21 працював журналістом на Далекому Сході. У ранній творчості А. відчутний вплив символізму (зб. «Ночная флейта», 1914), пізніше – футуризму, зокрема знайомство з поезією В. Хлєбникова, дружба й творче спілкування з В. Маяковським позначилися на його зб. «Зор» (1914) та «Леторей» (1915). У поезії 20–30-х рр. переважають громадян. теми, рев. романтика (поеми «Свердловская буря», 1925; «Семен Проскаков», 1928). Поему «Русская сказка» (1926) присвячено Ленінові. У творах 30–40-х рр. постають образи «оновленого світу» – згідно з канонами соціалістичного реалізму (поема «Маяковский начинается», 1937–40). Зб. «Первый взвод» (1941) і «Пламя победы» (1946) – відгук на події воєн. часів. Написав «Поэму о Гоголе» (1955). У пізнішій поезії А. переважають філос. мотиви (зб. «Раздумья», 1955; «Лад», 1961). Писав оповідання, нариси, мемуари, статті з питань теорії віршування. Автор віршів «Новая Украина» (1927), «Днепр» (1928), «Украине» (1954). Переклав поезії Т. Шевченка («Гамалія», «Невольник», «Чернець», «Вітер з гаєм розмовляє» та ін.), П. Тичини («Пісня трактористки», «Як ми писали листа М. Коцюбинському», «Молодий я, молодий»). А. написав статтю «Опыт перевода» (1938) – про роботу над перекладом істор. поем Т. Шевченка; Шевченкову поему «Невольник» згадував у ст. «Русский стих» (1975), присвятив Кобзареві поезію «Стихи и сердце» (1961). Усі твори А. опубліковано у Москві. Окремі з них переклали Гео Шкурупій, Ю. Яновський, Я. Савченко та ін.

Тв.: За рядом ряд: Стихи. Москва, 1925; Громы о мрамор. Стихи 1924– 1925 гг. Х., 1926; Днипробуд: Стихи. Ленинград; Москва, 1931; Зачем и кому нужна поэзия. Москва, 1961; Избранные произведения. Т. 1–5. Москва, 1963–64; Жизнь слова. Москва, 1967; Мужність письменника // Спогади про Миколу Островського. К., 1980; Мій Тичина // Співець єдиної родини: Статті, есе, спогади, худож. твори про П. Г. Тичину. К., 1981; О поэтах и поэзии: Статьи и воспоминания. Москва, 1985; Родословная поэзии: Статьи, воспоминания, письма. Москва, 1990; Стихотворения. Поэмы. Воспоминания. Статьи. Москва, 1990; укр. перекл. – [Вірші] // Рос. рад. поезія. К., 1950; Мій Тичина // Дніпро. 1956. № 2.

Літ.: Левін Г. Молодість поета // Дніпро. 1956. Кн. 3; Мазепа Н. Р. Поезія стверджує життя // РЛ. 1962. № 6; Сулима В. Ф. Николай Николаевич Асеев: Указ. лит-ры, 1911–1961. Москва, 1962; Бакалинский А. Украина в жизни и поэзии Николая Асеева // Радуга. 1967. № 12; Карпов С. Николай Асеев: Очерк творчества. Москва, 1969; Мильков В. И. Николай Асеев: Лит. портрет. Москва, 1973; Воспоминания о Николае Асееве: [Сборник]. Москва, 1980; Смола О. П. Лирика Асеева. Москва, 1980; Кириченко С. Н. Н. Н. Асеев о поэтике В. В. Маяковского // Вісн. Київ. ун-ту. Укр. філологія. 1981. Вип. 23; Тичина П. Він виводив думку на орбіту високу // Про мистецтво і літературу. К., 1981; Шайтанов И. О. В содружестве светил: Поэзия Н. Асеева. Москва, 1985; Тичина П. [М. Асєєв] // Зібр. творів: у 12 т. К., 1986. Т. 8, кн. 1.

Н. Р. Мазепа


Покликання на статтю