Асмус Валентин Фердинандович — Енциклопедія Сучасної України

Асмус Валентин Фердинандович

А́СМУС Валентин Фердинандович (18(30). 12. 1894, Київ – 05. 06. 1975, Москва) – філософ. Д-р філос. н. (1940). Проф. (1939). Премія ім. Л. Толстого (1918), Сталін. премія (1943). Закін. істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира в Києві (1919). Займався н.-д. і пед. роботою в навч. закладах Києва, на каф. філософії філос.-соціол. відділу Укр. ін-ту марксизму-ленінізму. Наприкінці 20-х рр. переїхав до Москви. Від 1927 працював в Ін-ті червоної професури, Академії комуніст. виховання ім. Н. Крупської, Моск. ін-ті історії, філософії і літ-ри, де читав лекції з історії філософії. Від 1939 – проф. каф. філософії Моск. ун-ту. Від 1956 – ст. н. с. сектору естетики Ін-ту світ. літ-ри, від 1968 – ст. н. с. Ін-ту філософії АН СРСР. Наук. інтереси А. – історія філософії, логіка, естетика, теорія культури. Співавтор «Истории философии» (Москва, 1940, т. 1). Автор низки фундам. праць з аналізу антич. філософії, творчості Р. Декарта, І. Канта, В. Соловйова, проблем доведення й заперечення в логіці, інтуїції у філософії та математиці.

Пр.: Диалектический материализм и логика. К., 1924; Диалектика Канта. Москва, 1929; Очерки истории диалектики в новой философии. Москва, 1930; Маркс и буржуазный историзм. Москва; Ленинград, 1933; Логика. Москва, 1947; Учение логики о доказательстве и опровержении. Москва, 1954; Декарт. Москва, 1956; Философия Иммануила Канта. Москва, 1957; Проблемы интуиции в философии и математике. Москва, 1965; История античной философии. Москва, 1965; Платон. Москва, 1969; Избранные философские труды. Т. 1, 2. Москва, 1969–71; Иммануил Кант. Москва, 1973; Историко-философские этюды. Москва, 1984; Соловьев В. С. Опыт философской биографии // ВФ. 1988. № 6; Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах: Из воспоминаний студента // ВФ. 1990. № 8; Владимир Соловьев. Москва, 1994; Античная философия. Москва, 1999.

Літ.: Юбилей видного советского философа // Науч. докл. ВШ. Филос. науки. 1965. № 3; К 80-летию со дня рождения Валентина Фердинандовича Асмуса // Там само. 1975. № 3; Валентин Фердинандович Асмус: Некролог // ВФ. 1975. № 8; Мотрошилова Н. В. Памяти профессора // ВФ. 1988. № 6; Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975) // Философия не кончается...: Из истории отечеств. философии XX века. 1960–80-е годы. Москва, 1998. Кн. 2; Уемов А. И. В. Ф. Асмус глазами его аспиранта // ФН. 1999. № 3/4.

В. І. Ульяновський


Покликання на статтю