Астахов Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Астахов Олександр Іванович

АСТА́ХОВ Олександр Іванович (10. 08. 1906, Київ – 23. 08. 1989, там само) – хімік. Д-р хім. н., проф. (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. індустр. ін-т (1930). Відтоді працював асист., зав. лаб. Укр. НДІ каучуконосіїв. Від 1935 – у Київ. політех. ін-ті: асист., доц., декан інж.-пед. ф-ту (1948–53), зав. каф. заг. хімії (1966–76), проф. (1976–81), проф.-консультант (1981–88) цієї каф. Під час війни працював доц. каф. неорган. хімії і електрохімії Середньоазіат. індустр. ін-ту в Ташкенті (1941– 44). Дослідж. у галузі неорган. хімії, зокрема хімії і технології натур. каучуку, хімії комплекс. сполук та гідридів.

Пр.: Класи та типові реакції неорганічних сполук. К., 1948 (співавт.); Гидрид меди. К., 1949; Методика викладання хімії. К., 1954; Загальна хімія. К., 1958 (співавт.); Довідник з хімії для вчителів. К., 1976 (співавт.); Окислительно-восстановительные реакции. К., 1976 (співавт.).

Л. Р. Слободян


Покликання на статтю