Атестат — Енциклопедія Сучасної України

Атестат

АТЕСТА́Т (від лат. attestor – посвідчую, підтверджую) – офіційний документ, що видається державними органами і засвідчує певний юридичний факт. 1) А. про закінчення навч. закладу; видається учням, які успішно закінчили серед. заг.-осв. навч.-вихов. заклад (школу, школу-інтернат, г-зію, ліцей тощо). Випускники, нагороджені золотою чи срібною медаллю, отримують А. особл. зразка. А. про повну заг. серед. освіту видається наказом дир. закладу і дає право вступу до ВНЗів. 2) А. про присвоєння вченого звання (ст. н. с., доц., проф.). 3) Посвідчення, що видається військовослужбовцеві ЗС України на отримання матеріал. чи грош. забезпечення (речовий А., грошовий А., продовольчий А.) при переведенні його в інше місце служби чи відрядженні. 4) Посвідчення (документ) членові сім'ї військовослужбовця, що дає право отримувати частину його грош. забезпечення через військкомат за місцем проживання.

О. В. Савченко


Покликання на статтю