Артюх Олексій Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Артюх Олексій Данилович

АРТЮ́Х Олексій Данилович (27. 05. 1938, с. Порубаї Кобеляц. р-ну Полтав. обл.) – агроном. Д-р с.-г. н. (1990). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1961). Працював ст. техніком, м. н. с. (1961–65), асп. (1965–68), м. н. с. (1968– 77), ст. н. с. (1977–92), зав. лаб. (від 1992) в Ін-ті зерн. госп-ва УААН. Розробив агротех. заходи підвищення стійкості озимих хлібів до несприятл. умов зволоження і зимівлі в степ. зоні України. Установив заг. закономірності формування морозостійкості і продуктивності рослин з урахуванням взаємодії факторів росту та причини їх загибелі при дії низьких т-р і льод. кірки, виявив зв'язок морфол. ознак з біол. особливостями сорту, запропонував спосіб підвищення морозостійкості рослин.

Пр.: Взаимодействие факторов роста при формировании устойчивости озимой пшеницы // Повышение устойчивости растений к низким температурам. К., 1982; Связь морфологических признаков с биологическими особенностями сортов озимой пшеницы // СиС. 1985. № 2; Стійкість озимої пшениці до несприятливих умов вирощування // Енергозберіг. технології вирощування зерн. культур в Степу України. Дн., 1995.

І. І. Ярчук


Покликання на статтю