Архипенко Євген Порфирович — Енциклопедія Сучасної України

Архипенко Євген Порфирович

АРХИ́ПЕНКО Євген Порфирович (крипт. – Е. А., Є. А.; 15. 09. 1884, м. Кагарлик, нині Київ. обл. – 14. 07. 1959, м. Дорнштадт, Німеччина) – агроном, редактор, видавець. Закін. нар. школу, захопився бджільництвом, у 1896 почав відвідувати пасіку О. Андріяшева. Закін. С.-Петербур. електротех. ін-т (1908), Петровську с.-г. академію (1910, нині Моск. с.-г. академія). З ініціативи та за сприяння А. в С.-Петербурзі 1906 почав виходити ж. «Українське бджільництво» (1909 перенесений до Києва) і виходив до 1910. Офіц. видавцем-ред. була «дружина студента Архипенка, донька купця» Г. Єфремова. Гол. мета ред. – розповсюдження в Україні «думок про раціональне бджільництво рідною мовою». У 1910–17 А. – один із редакторів укр. хлібороб. ілюстр. часопису «Рілля» (Київ), де друкував власні статті з бджільництва у рубриках «Щоденник пасічника», «Як доглядати бджолу в зимівлі», «Що вироблює бджола» тощо. У 1917–18 А. – ред.-видавець ілюстр. часопису «Українське пасічництво» (Київ); з ним співпрацювали Ф. Немоловський, І. Прокопович, А. Терниченко, В. Рудий-Панько та ін. Журнал закликав до розвитку кооперації, висвітлював події Всеукр. з'їзду пасічників, подавав широку хроніку життя у цій галузі госп-ва, друкував практ. поради тощо. Сам А. був причетний до створення нац. об'єднання пасічників, розробляв статут «Пасічницького товариства», на 1-му Всеукр. з'їзді пасічників виступив із двома гол. доповідями. Друкував також статті практ. спрямування, серед яких «Пасічницька кооперація», «Як закласти пасічницьке товариство і провадити в ньому справу» (згодом вийшла окремо) тощо. 1919 А. призначено міністром рільництва УНР. 1921 емігрує до Львова, де у 1922–28 видає журнали «Українське пасічництво» та «Сільський світ». У 1929 А. переїжджає до Луцька і продовжує їх видавати; активно дописує до ж. «Пасічник», що виходив у Прилуках і Харкові 1925–32. Одночасно в Луцьку діє заснований А. ще у Львові кооператив «Бджола», який виробляв вощину та пасічниц. реманент. На Волині та в Західній Україні А. видав або відредагував також кілька спеціаліз. книг і часописів, серед яких – двотижневик «Об'єднання» (Перемишль, 1921), орган незалеж. кооп. думки «Супряга» (Львів, 1926–27), ілюстр. часопис «Цукровик» (Львів, 1927–28), спец. додаток «Українське пасічництво» (Львів, 1926–28). «Цукровик» за редакцією А. був органом Спілки укр. агрономів і мав кілька додатків. У 30-х рр. А. займається переважно кооп. справою. Він був організатором багатьох рай. і міських кооперативів на Волині. Брав участь у кер-ві Волин. кооп. Союзом. Одночасно А. стає доц. Укр. тех.-госп. ін-ту. 1944 А. емігрував до Зх. Німеччини, де захопився геральдикою.

Пр.: О современном состоянии пчеловодства в Малороссии и его нуждах // Рус. пчеловод. листок. 1904. № 4; История Боярской практической школы пчеловодства, садоводства и огородничества. К., 1905; Ранняя весенняя подкормка и некоторые способы подкармливания пчел в Малороссии. С.-Петербург, 1905; Будова вулика Дадана. К., 1908; Догляд за бджолою наприкінці зімівлі // Укр. бджільництво. 1908. № 2; Пасішні праці раньої весни // Там само. 1908. № 3; Про стан бджільництва на Україні // Там само. 1909. № 8; Про з'їзд укр. пасічників у Львові у 1909 р. // Там само. 1909. № 4; Про загальноросійський з'їзд пасічників у Києві // Там само. 1909. № 10; Щоденник пасічника. 3 вид. К., 1909; 1917; Лодзь, 1924; Пасічницький словник. К., 1910; Як доглядати бджолу в зімівлі // Рілля. 1911. № 3; Как самому устроить улей Дадана. С.-Петербург, 1911; 1912; Український рамковий вулик. Л., 1925; Поступове пасічництво. Жовква, 1927.

Літ.: Підкова І. З., Шуст Р. М. Довідник з історії України. Т. 1. К., 1993; Рудка Б. Євген Порфирович Архипенко // Укр. пасічник. 1996. № 8; Сидоренко Н. Архипенко Євген // Укр. журналістика в іменах. Вип. 6. Л., 1999.

Б. В. Рудка


Покликання на статтю