Архипов Олександр Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Архипов Олександр Євгенович

АРХИ́ПОВ Олександр Євгенович (14. 10. 1948, Київ) – кібернетик, фахівець у галузі інформаційної безпеки. Д-р тех. н. (1996). Закін. Київ. політех. ін-т (1972) і працює в ньому (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): інж., ст. н. с. каф. тех. кібернетики (1974–85) та каф. заг. електроніки (1985– 98), від 1999 – проф. каф. інформ. безпеки. Від 1994 поєднує наук. діяльність з роботою на спец. курсах післядиплом. освіти в галузі захисту інформації з обмеженим доступом, від 1996 – дир. курсів, які 1999 реорганізовано у Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформ. безпеки. Наук. дослідж. у галузі опрацювання даних натурних випробувань динаміч. систем (адаптивні методи згладжування нестаціонар. часових рядів, виявлення та вилучення аномал. даних); структурно-параметричної ідентифікації об'єктів за умов мінімуму апріорної інформації про їхні властивості та механізм функціонування. Розробляє заг. методологію дослідження якості розв'язку задач ідентифікації засобами бутстреп-аналізу та варіювання даних.

Пр.: Выбор, оценка качества и методы повышения точности аппроксимативных моделей в задачах идентификации. К., 1992; Оценивание статических и динамических характеристик воздушных судов по результатам стендовых испытаний. К., 1992 (співавт.); Стендовые исследования датчиков пилотажно-навигационных комплексов. Москва, 1993 (співавт.); Анализ и оптимизация качества решения задачи идентификации // Пр. 5-ї Укр. конф. з автомат. управління «Автоматика-98». К., 1998 (співавт.); Принцип варьирования данных в прикладных задачах идентификации // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. З., 2000. № 1 (співавт.).

Л. В. Стародумова

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Л. В. Стародумова . Архипов Олександр Євгенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44800 (дата звернення: 25.10.2021)