Архів України науково-технічний Центральний державний (ЦДНТА) — Енциклопедія Сучасної України

Архів України науково-технічний Центральний державний (ЦДНТА)

АРХІ́В УКРАЇ́НИ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ Центральний державний (ЦДНТА) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання документації об'єктів капітального будівництва і промислових виробів, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства України. Засн. 1969 у Харкові як Центр. держ. архів наук.-тех. документації УРСР, від 1992 – сучасна назва. ЦДНТА зберігає документацію Дніпров., Кахов., Кременчуц. ГЕС Дніпров. каскаду, Миронів., Придніпров., Запоріз. ТЕС; проекти «Запоріжсталі», Дніпроп., Донец., Жданов., Ново-Краматор. та ін. металург. з-дів, Рачин. гірн.-металург. і Лисичан. хім. комбінатів, Київ. метрополітену і шахт Донбасу, Одес. мор. і Київ. річк. портів, проект забудови Хрещатика в Києві і буд-во мікрорайонів житл. масивів у Ташкенті після землетрусу 1966, проекти буд-ва домен. мартенів. печей, ліній електропередач, газопроводів тощо. Значна частина комплексів документів містить конструктор.-технол. документацію: проекти паровозів і тепловозів Луган. тепловозобуд. з-ду, тракторів Харків. трактор. з-ду, автомобілів і автобусів Кременчуц. і Львів. автоз-дів, зерн. і вугіл. комбайнів, дорож. машин, верстатів та ін. В архіві зберігаються 6 фондів особ. походження: акад. арх-ри О. Бекетова, інж. В. Тихомирова, чл.-кор., нар. арх. України А. Заварова, астрометриста і картографа, д-ра фіз.-мат. н. Б. Остащенка-Кудрявцева, конструктора і винахідника Я. Кранцфельда, проф. І. Тришевського. Джерелами комплектування є наук.-тех. архіви 340 установ. Документи прийнято на зберігання від 203-х організацій-фондоутворювачів. Наук.-довідк. апарат: описи, системат., об'єктові каталоги, картотеки, покажчики, огляди фондів. У наук.-довідк. б-ці з книжк. фондом понад 2,7 тис. прим. зосереджена літ-ра з історії науки і техніки, галуз. журнали, річні підшивки газет, є довідк. та бібліогр. видання.

Літ.: Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР. К., 1988.

О. М. Мащенко


Покликання на статтю