Крюченко Наталія Олегівна — Енциклопедія Сучасної України

Крюченко Наталія Олегівна

КРЮЧЕ́НКО Наталія Олегівна (06. 07. 1967, Київ) – геолог. Дружина Е. Жовинського. Д-р геол. н. (2009). За­кін. Київ. ун-т (1989). Працюва­ла 1989–95 на Держ. геол. підпр-ві «Геопрогноз»; від 1998 – у Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутво­рення НАНУ (обидва – Київ): від 2009 – пров. н. с. відділу по­шук. та екол. геохімії. Водночас 2004–08 – вчений секр. секції геол. наук ВАК КМ України, від 2002 – віце-президент Т-ва пошук. та екол. геології. Осн. напря­ми наук. дослідж.: вивчення закономірності розподілу та міграції фтору в підзем. водах; форми міграції хім. елементів у різних типах ґрунтів над рудопроявами на тер. УЩ; визначен­ня кількіс. зв'язку інтеграл. вміс­ту хім. елементів на ділянці роз­витку вторин. сольового ореолу з їхнім інтеграл. вмістом по пло­щі рудопрояву; встановлення гори­зонтал. геохім. зональності роз­поділу вмісту рухомих форм хім. елементів у ґрунтах на тер. УЩ; районування тер. УЩ на ос­нові комплекс. оцінювання речовин. складу та фіз.-хім. властивостей осадових відкладів.

Пр.: Гідрогеохімічні умови виникнен­ня осередків ендемічного флюорозу на території України // Пошук. та екол. гео­хімія. 2003. № 2/3; Подвижные формы химических элементов и их значение при геохимических поисках // МЖ. 2006. Т. 28, № 2 (спів­авт.); Геохімічні по­шуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита // Пошук. та екол. геохімія. 2007. № 2(7); Моделювання утворення вторинного сольового ореолу над рудним тілом // МЖ. 2008. Т. 30, № 1 (спів­авт.); Геохимические особенности распределения лития в осадочных породах Приднестровья // Пошук. та екол. геохімія. 2010. № 1(10) (cпівавт.).

Р. Я. Бєлєвцев


Покликання на статтю