Крючков Владислав Якович — Енциклопедія Сучасної України

Крючков Владислав Якович

КРЮЧКО́В Владислав Якович (13. 07. 1937, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ) – архітектор. Держ. пре­мія УРСР у га­лузі арх-ри (1988). Премія РМ СРСР (1971). Чл. НСАУ (1975). Закін. Київ. худож. ін-т (1965). Працював 1965–78 в ін-ті «Діпросільбуд» (Київ): 1976–78 – кер. групи; 1978–91 – у Київ. зо­нал. НДПІ типового та експерим. проектування: 1980–91 – гол. архітектор проек­ту. Серед реа­ліз. проектів – за­бу­дова с. Ко­даки Васильків. р-ну Київ. обл. (2-а пол. 1960-х рр.), вузол зв’яз­ку (1977) і райрада (1978) у м. Виш­город Київ. обл., адм. корпус Київ. обл. клініч. лікарні на вул. Багговутівська (1970), нові корпуси Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». (1980, 1987). Брав участь у напи­санні статей у фахових журналах, зокрема «Учебный корпус физического воспитания» // «Стро­ительство и архитектура», 1985, № 12.

В. І. Лиховод, Л. Л. Семенюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Лиховод, Л. Л. Семенюк . Крючков Владислав Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=459 (дата звернення: 19.05.2021)