Крючкова Ірина Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Крючкова Ірина Володимирівна

КРЮЧКО́ВА Ірина Володимирівна (14. 05. 1954, м. Поті, Грузія) – економіст. Д-р екон. н. (2005). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1975). Відтоді працювала у Всесоюз. проектно-конструктор. технол. ін-ті «Будшляхмаш»; 1988–98 – у Н.-д. екон. ін-ті Мін-ва економіки України; від 1998 – зав. від­ділу моделювання та короткострок. прогнозування Ін-ту економіки та прогнозування НАНУ (усі – Київ); від 2008 – заст. Міністра економіки України. Дослі­дила структурні чинники екон. розвитку, відкрила та довела прояви дії закону «золотого перетину» в екон. архітектоніці на прикладі України та ін. країн світу.

Пр.: Структурні чинники розвитку еко­номіки України. К., 2004; Конкурен­тоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення. К., 2007 (спів­авт.); Структурна гармонізація еко­номіки України як чинник економічного зростання. К., 2007 (спів­авт.); Закон золотого сечения как основа структурного совершенства целого и его при­менение в экономических исследованиях // Институц. архитектоника и ди­намика экон. преобразований. Х., 2008.

В. К. Хаустов


Покликання на статтю