Крючковський Віктор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Крючковський Віктор Володимирович

КРЮЧКО́ВСЬКИЙ Віктор Володимирович (25. 01. 1937, Херсон) – математик, фізик. Канд. фіз.-мат. (1974), д-р тех. (2012) н., проф. (2001). Закін. Херсон. пед. ін-т (1959) та тех. ун-т (1997). Учителював (1959–61); від 1964 працює у Херсон. тех. ун-ті: зав. каф. вищої математики (1976–91), про­­ректор з експерим. форм навч. (1991–92), від 1997 – проф. каф. вищої математики і матем. моделювання та водночас – декан ф-ту міжнар. екон. відносин. Осн. напрям наук. дослідж. – теорія прийняття рішень.

Пр.: Сопряженное уравнение теплопроводности для изотропного вяз­­коупругого тела // Инж.-физ. журн. 1972. Т. 23, № 3; Компараторная струк­­турно-параметрическая идентификация моделей скалярного многофакторного оценивания. Хн., 2009; Ин­­троспективный анализ. Методы и сред­­ства экспертного оценивания. Хн., 2011; Реализация принятых решений // Сис­­темні дослідж. та інформ. технології. 2011. № 2; Введение в нормативную теорию принятия решений. Методы и модели. Хн., 2013 (усі – співавт.).

Л. О. Кащенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю