Котельников Олександр Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Котельников Олександр Костянтинович

КОТЕ́ЛЬНИКОВ Олександр Костянтинович (06(18). 03. 1877, м. Нижнiй Нов­город, Росія – 23. 01. 1964, Київ) – фахівець у галузі електротехнiки. Д-р тех. н. (1935), проф. (1935), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1908), де 1913–31 й викладав. 1931–38 – у ВНЗах Одеси: ін-тах інж. зв'язку, індустріальному та водного транс­порту; 1938–41 – у Київ. ін-ті харч. пром-сті. Під час 2-ї світ. війни залишався в окупованому Києві, працював перекладачем. 1944–47 – ст. н. с. Ін-ту енер­гетики АН УРСР; 1947–50 – Ін-ту електротехніки АН УРСР (обидва – Київ). Осн. наук. дослідж. у галузі теорії передачі електрич. енергії, електрич. машин, електромагніт. поля, електро­зв'язку. Запропонував низку ори­гін. методів теор. вивчення явищ, пов'язаних із поширенням елек­тромагніт. хвиль у магніт. та діелектрич. середовищах і вздовж провідників.

Пр.: Лінії пересилання електричної енергії на великі віддалі. Х.; К., 1931; Переходные явления в линиях передачи электрической энергии и телеграфное уравнение // Сб. науч.-тех. ст. Ин-та электротехники АН УССР. 1948. Вып. 1; Распостранение радио­магнитных волн в среде с перемен­ными диэлектрической и магнитной проницаемостями, когда отношение последних постоянно // Там само. 1949. Вып. 4; Формулы Френкеля, приме­няемые в радиотехнике // Там само. 1954. Вып. 11; Поширення хвиль електромагнітної енергії в прямокутних хвилеводах // Докл. АН УРСР. 1956. № 1.

В. М. Палій


Покликання на статтю