Ксєнжопольський Антон Владиславович — Енциклопедія Сучасної України

Ксєнжопольський Антон Владиславович

КСЄНЖОПО́ЛЬСЬКИЙ Антон Владиславович (15(27). 06. 1877, Житомир – 29. 07. 1939, м. Люблін, Польща) – ентомолог. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1902). Пра­­цював адвокатом у Житомирі. Від 1910 – секр. природн.-істор. секції Т-ва дослідників Волині; від 1915 – зав. ентомол. бюро Волин. губерн. земської управи; від 1918 – чл. опікун. ради, зав. зоол. відділ. Волин. центр. музею в Житомирі. Зібрав і описав колекцію комах (понад 10 тис. од.), яку передав музею Т-ва дослідників Волині, а також Зоо­­біол. ін-ту ВУАН (нині Ін-т зо­­о­­логії НАНУ, Київ) та Житомир. обл. краєзн. музею. Емігрував до Польщі. Працював урядником, суддею, нотаріусом у м. Замос­тя і Люблін.

Пр.: Rhopalocera Юго-Западной Рос­­сии // Тр. Об-ва исследователей Волы­­ни. Ж., 1912. Т. 8; Результаты научной поездки по Волыни в 1912 г. // Там само. 1913. Т. 11.

Літ.: Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. Ж., 2001; Корнєєв В. О. Листи Л. А. Шелюжка до А. В. Ксєнжо­­польсь­­кого 1917–18 // Укр. ентомофауністика. 2011. № 2(1).

М. Ю. Костриця


Покликання на статтю