Кузьмінський Роман Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Кузьмінський Роман Данилович

КУЗЬМІ́НСЬКИЙ Роман Данилович (08. 04. 1964, м. Самбір Львів. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (2013). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1986), де відтоді й працює (нині аграр. ун-т): від 1995 – доц. каф. експлуатації і тех. сервісу машин. Наук. дослідження: моделю­­вання технол. і вироб. процесів підпр-в тех. сервісу; обґрунтування спеціалізації, параметрів і структури технол. ліній і дільниць.

Пр.: Порівняння способів гарантійного дотримання вимог щодо тривалості знеособленого ремонту агрегатів // Вісн. Львів. аграр. ун-ту. Агроінж. дослідж. 1997. № 1; Структура, параметри та ефективність технологічних процесів ремонту // Там само. 2005. № 9; Ітераційна процедура обґрунтування параметрів обладнання для тех­­нологічних процесів ремонту машин // Там само. 2007. № 11; Обґрунтування річної програми ремонту агрегатів за результатами структурної, параметрич­­ної та функціональної оптимізації технологічних процесів // Motoryzacja і ener­­getyka rolnictwa. 2012. Vol. 14, № 4; Совершенствование модели прогнозирования программ ремонта машин, их узлов и агрегатов с использованием несимметрических распределений // Там само. 2013. Vol. 15, № 6.

О. Р. Соколовський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. Р. Соколовський . Кузьмінський Роман Данилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51056 (дата звернення: 07.05.2021)