Кулеско Ісак Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кулеско Ісак Йосипович

КУЛЕ́СКО Ісак Йосипович (09(22). 01. 1902, м. Книшин, нині Польща – 15. 12. 1980, Харків) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1952), проф. (1955), чл.-кор. ВАСГНІЛ (1956). Сталін. премія (1947). Закін. Харків. вет. ін-т (1928). Відтоді працював у системі Наркомзему УРСР; 1938–77 – зав. відділу вивчення хвороб свиней Укр. НДІ експерим. ветеринарії (Харків). Вивчав про­блеми профілактики інфекц. хвороб свиней (вірус. гастроентерит, хвороба Ауєскі, лептоспіроз та ін.), ефективність методів аерозол. і ентерал. іму­нізації їх проти чуми та бешихи. Розробив і впровадив у вет. практику інактивовану кристалвіолет-вакцину проти чуми свиней, а також нову технологію її виготовлення з використанням, крім вірусовміс. крові, органів заражених тварин.

Пр.: Вишукування методу вакцинації проти чуми свиней // Вет. справа. 1940. № 7; О применении кристаллвиолет-вакцины против чумы свиней // Ветеринария. 1947. № 3; Чума свиней. К.; Х., 1949; Пероральна імунізація поросят проти чуми та бешихи // ВСГН. 1961. № 11 (спів­авт.); Данные экспе­римен­тального изучения роли микоплазм при инфекционных заболеваниях свиней // Бюл. Всесоюз. ин-та эксперим. ветеринарии. 1972. Вып. 13; Безкамерна аерозольна імунізація поросят проти чуми // Ветеринарія: Респ. міжвід. темат. наук. зб. К., 1977. Вип. 46.

Літ.: Цимбал О. М. Кулеско Ісак Йосипович (1902–1980) // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

П. П. Достоєвський


Покликання на статтю