Кулик Віктор Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Кулик Віктор Леонідович

КУЛИ́К Віктор Леонідович (26. 01. 1949, с. Гарасимів Обертин., нині Тлумац. р-ну Івано-Фр. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Закін. Чернів. ун-т (1971). Працював у Ін-ті математики НАНУ (Київ, 1975–2004): від 1989 – пров. н. с. Від 1997 – у Сілез. тех. ун-ті (м. Ґлівіце, Польща): надзвич. проф., зав. каф. матем. аналізу. Наук. дослідж. присвяч. питанням якіс. теорії диференціал. рівнянь, застосування зна­козмінних функцій Ляпунова у вигляді квадратич. форм до дослідж. експоненціал. дихотомії на осі та півосі ліній. систем диференціал. рівнянь, збереження інваріант. торів динаміч. систем при збуреннях, відокремлення нормал. змінних у ліній. розширеннях динаміч. систем на торі. Довів, що кожне слабко регуляр­не розширення динаміч. системи можна доповнити до регулярного і запропонував методи такого доповнення.

Пр.: Регулярность систем линей­ных дифференциальных уравнений блочно-треугольного вида // Матем. заметки. 1986. Т. 40, № 4; Исследования дихотомии линейных систем дифферен­циальных уравнений с помощью функ­ций Ляпунова. К., 1990 (спів­авт.); Dicho­tomies and Stability in Nonautonomous Linear Systems. London; New York, 2003 (спів­авт.); Знакозмінні функції Ляпунова в теорії лінійних розширень динамічних систем на торі // УМЖ. 2007. Т. 59, № 4 (спів­авт.); Wybrane zagad­nienia matematycznej teorii sterowania. Gliwice, 2008 (спів­авт.); Some constrac­tions of Lyapunov function for linear exten­sions of dynamical systems // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 2009. Vol. 64 (спів­авт.).

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. І. Горбачук . Кулик Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51242 (дата звернення: 24.06.2021)