Кулинич Діана Георгіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кулинич Діана Георгіївна

КУЛИ́НИЧ Діана Георгіївна (14. 10. 1926, м. Горлівка, нині Донец. обл.) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1981), проф. (1982). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1951), де відтоді й працювала (нині академія): 1983–93 – зав. каф. пропедевтики дит. хвороб, 1993–95 – проф., 1995–2000 – проф.-консультант каф. факультет. педіатрії і дит. інфекц. хвороб. Осн. напрям наук. дослідж. – імунол. реактивність у дітей.

Пр.: Обґрунтування до диференційо­ваного застосування тималіну і Т-акти­­віну у часто хворіючих дітей // ПАГ. 1991. № 4; Взаимосвязь состояния иммунитета и микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста, больных остры­­ми заболеваниями органов дыхания // ЖМЭИ. 1992. № 5–6; Динаміка чинникової структури імунного статусу на про­­тязі гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку // ПАГ. 1994. № 4; Реабілітація дітей з порушеннями імунної системи при бронхолегеневій патології // Актуал. пробл. теор. и клин. медицины. Дн., 1996 (усі – спів­авт.).

О. Є. Абатуров

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. Є. Абатуров . Кулинич Діана Георгіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=51342 (дата звернення: 25.10.2021)