Кульбін Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кульбін Микола Іванович

КУЛЬБІ́Н Микола Іванович (Кульбин Ни­колай Иванович; 20. 04(02. 05). 1868, С.-Петербург – 06. 03. 1917, Петроград, нині С.-Петер­бург) – російський живописець, графік, мистецтвознавець, лікар. Д-р медицини (1895). Дійс. стат. радник (1915). Військ. лікар, приват-доц. Військ.-мед. академії у С.-Петербурзі (від 1907). Лікар Генштабу рос. армії (1903–17). Системат. худож. освіти не отримав, мист-вом захопився у 1900-х рр. Один з організаторів перших худож. об'єднань та виставок нового мист-ва Росії, зокрема «Сучасні течії в мистецтві» (1908), «Імпресіоністи» (1909; обидві – С.-Пе­тербург), «Осін. салон» (Париж, 1913), «Інтернац. виставка футуризму» (Рим), «Салон незалежних» (Париж; обидві – 1914). Оприлюднив у київ. ж. «Музи» рецензію на виставку «Кільце» (Київ, 1914). Автор теор. дослідж., присвяч. авангарду, есе «Свободное творчество» (1909), «Свободная музыка» (1910); низ­ки статей з питань новіт. мист-ва, напр. ст. «Время и нагота в искусстве» // «Нагота на сцене» (1911; усі – С.-Петербург). Заснував 1908 худож.-психол. гру­пу «Трикутник». Читав публічні лекції «Современные течения в искусстве» (1908) та «Свободное искусство как основа жизни» (1909). Співорганізатор 1910 «Інтим. театру». Видав альма­нах «Студия импрессионистов» (С.-Пе­тербург, 1910). Співзасн. та автор ескіза завіси артист. кабаре «Бродячая собака» (1911). На Всерос. з'їзді художників 1911 у С.-Петербурзі виступив із доповідями «Новые течения в искусстве», «Гармония, диссонанс и тесные сочетания в духовном искусстве». Займався живописом, рисунком, літографією, ілюстрував футурист. кни­ги. К. був предтечею футуризму, хоч його живопис розвивався у традиціях імпресіонізму та фовізму; звертався до рос. іконопису, примітиву. Виконав серію абстракт. колажів (1913–14), портрети футуристів В. Хлєбнікова, Д. Бурлюка та ін.; компози­­цію «Богоматір із Путивля». Учас­­­ник худож. виставок від 1908. Персон. – у С.-Петербурзі (1912, посмертні – 1918, 2008). Окремі роботи зберігаються у Музеї петербур. авангарду.

Літ.: Калаушин Б. М. Н. Кульбин. С.-Пе­требург, 1994. Кн. 1; 1995. Кн. 2.

Д. О. Горбачов


Покликання на статтю