Кульженки — Енциклопедія Сучасної України

Кульженки

КУЛЬЖЕ́НКИ – родина видавців. Стефан Ва­сильович (24. 12. 1836(05. 01. 1837), м-ко Баришівка Полтав. губ., нині смт Київ. обл. – 16(29). 01. 1906, Київ) навч. у Софій. духов. уч-щі у Києві. Від 1848 працював у київ. друкарнях учнем, робітником, управите­лем. Від 1880 – власник однієї з кращих у Рос. імперії приват. друкарні «Фотолітографія С. В. Куль­жен­ка», де були видані кн. «Собор св. кн. Володимира в Києві» І. Алек­сандровського (1898), окремі твори Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Олени Пчілки; альбоми «Києво-Золотоверхий Михайлівський монастир. Історичний нарис від заснування до його нинішнього часу» (1889), «Св. Со­фія Київська» (1890), ж. «Ин­же­неръ», «Земледелие», г. «Кіевское слово», «Заря», щорічні ка­лендарі (1880–1904), геогр. та іс­тор. карти, «Казки» Г.-К. Андер­се­на, путівник «Кіевъ теперъ и преж­де» (1888), фотоальбоми «Ил­­лю­стрированное описание Волги» (з видами Києва, Одеси, Житоми­ра й Парижа), сувенір. фотоаль­бом «Владимирский со­боръ» тощо. Видання здо­бували золо­ті та срібні медалі на Всерос. пром. виставках (усьо­го випу­ще­но по­над 1000 назв книг). Автор кн. «Полвека у печатного станка» (К., 1904; під псевд. В. С. Васильєв). Його син Василь (29. 01(10. 02). 1865, Київ – 07. 09. 1934, там само) ке­рував фотолітодрукарнею «С. В. Кульженко», де випу­щено альманах «Нова рада», книги «Всередині» М. Метерлін­ка (1908), «Байки по Крилову» М. Старицького (1910), «Розбій­ники» Ф. Шіллера (1911). Засн. і викл. Київ. школи друкар. справи (1903). У 1909–14 вида­вець та ред. ж. «Искусство въ Юж­ной Росіи. Графика. Живопись. Художественная промы­шленность», 1924–34 викладав у Київ. худож. ін-ті.

Літ.: Махов А. Е. 150 лет со дня рождения (С. В. Кульженко) // Календарь на 1987 г. Памят. книж. даты. Москва, 1987; Українська Центральна Рада: Зб. док. і мат. К., 1996–97. Т. 1–2; Махун С. Стефан Кульженко – некоронований цар друкарської справи // ДТ. 2004, 14– 20 серп.; Сандул В. Некоронований цар друкарської справи // Персонал плюс. 2006, 22–28 черв.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця . Кульженки // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51431 (дата звернення: 19.05.2021)