Кульський Леонід Адольфович — Енциклопедія Сучасної України

Кульський Леонід Адольфович

КУ́ЛЬСЬКИЙ Леонід Адольфович (28. 03(10. 04). 1903, м. Новорадомськ Петроков. губ., нині Радомско Лодзин. воєводства, Польща – 25. 11. 1993, Київ) – фахівець у галузі водоочищення. Батько О. Кульського. Д-р тех. н. (1947), проф. (1948), акад. АНУ (1969). Засл. діяч н. і т. УРСР (1968). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ІНО (1925), Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1928). Працював 1929–30 м. н. с. хім. лаб. ВУАН; 1930–33 – зав. лаб. хімії і сантехніки Київ. філії НДІ споруд; 1933–37 – кер. лаб. тех­нології води н.-д. сектору Київ. індустр. ін-ту. За сумісн. 1934–37 – ст. н. с. Ін-ту хім. технології АН УРСР. 1937 при цьому Ін-ті створ. спец. лаб. технології води, куди переведено і лаб. із Київ. індустр. ін-ту. 1939 лаб. увій­шли до складу Ін-ту хімії АН УРСР (нині Ін-т заг. та неорган. хімії НАНУ), де К. очолював лаб. хімії та технології води (до 1962) і лаб. процесів і апаратів обробки води (1962–68), водночас – заст. дир. з наук. роботи (1962–65), кер. сектору хімії і технології води (1965–68). Від 1968 – в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води АНУ: зав. відділу процесів і апаратів обробки води (1968–87), водночас 1968–73 – заст. дир. з наук. роботи, 1988–93 – радник при дирекції (усі – Київ). Одночасно викладав у Київ. ін-ті кіноінженерів (1948–51) та інж.-буд. ін-ті (1951–83). Один із основоположників наук. напряму – хімія і технологія очищення води. Заклав наук. основи і вдосконалив процеси водоочищення, знезараження та консервування води, створив класифікацію домішок води за їхнім фазово-дисперс. станом; вивчив механізм фіз.-хім. і біол. процесів, що відбуваються при очищенні вод; обґрунтував шляхи вибору та вдосконалення технол. схем очищення води.

Пр.: Обезвреживание и очистка воды хлором. Москва; Ленинград, 1947; Хи­мия и технология обработки воды. К., 1960; Новые методы опреснения воды. К., 1974 (спів­авт.); Чистая вода и пер­­спек­тивы ее сохранения. К., 1978 (спів­авт.); Технология очистки природных вод: Учеб. пособ. К., 1981 (спів­авт.); Се­ребряная вода. 8-е изд. К., 1982; Теоретические основы и технология кондиционирования воды: Процессы и аппараты. 4-е изд. К., 1983; Вода в атом­ной энергетике. К., 1983 (спів­авт.); Хи­мия воды: Физико-химические про­цессы обработки природных и сточ­ных вод. К., 1983 (спів­авт.); Магнитное поле и процессы водообработки. К., 1987 (спів­авт.); Электрохимия в процессах очистки воды. К., 1987 (спів­авт.); Основы химии и технологии воды. К., 1991.

Літ.: Леонид Адольфович Кульский: Биобиблиография ученых УССР. К., 1985; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991.

Г. С. Мацибура

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Г. С. Мацибура . Кульський Леонід Адольфович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51442 (дата звернення: 24.06.2021)