Кульчицький Олександр Юліанович — Енциклопедія Сучасної України

Кульчицький Олександр Юліанович

КУЛЬЧИ́ЦЬКИЙ Олександр Юліанович (Шумило фон Кульчицький; 08. 02. 1895, м. Скалат, нині Підволочис. р-ну Терноп. обл. – 30. 04. 1980, м. Сарсель, Франція) – психолог, філософ, громадсько-політичний діяч. Дійс. чл. НТШ (1947), УВАН. Закін. г-зію у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ, 1913). Навч. у Львів. (1913–14, 1924–26), Сорбонн. (Париж, 1919–20), Яґеллон. (Кра­ків, 1930–32) ун-тах. 1930 у Львів. ун-ті захистив дис. «Релігія у вченні Ренана» і здобув ступ. д-ра філософії. Під час 1-ї світ. війни воював у складі австро-угор. армії. У жовтні 1918 обраний де­легатом від студентів до Укр. нац. ради. Входив до складу ди­пломат. місії ЗУНР на Париз. мирній конф. (1919–20). Від 1925 учителював на Львівщині й Станіславщині. Був чемпіоном Поль­щі з тенісу. Після входження Зх. України до складу СРСР 1940 нелегально перейшов рад.-нім. кордон. Працював у Ін-ті психології і психотерапії; від 1945 – проф., 1962–63 – ректор, 1968–72 – проректор, 1973–79 – декан філос. ф-ту УВУ (обидва – Мюнхен). 1951 переїхав до Фран­ції, де обраний заст. голови НТШ у Європі та головою Зх.-єв­роп. центру НТШ (Сарсель). 1952–80 також очолював Комісію допомоги укр. студентству. Засн. і кер. Укр.-польс. т-ва в Парижі. Наук. дослідження: проблеми укр. ет­нопсихології, філос. праці Г. Ско­вороди, укр. кордоцентрична традиція. Запропонував власну концепцію формування укр. психіки. Сприяв налагоджен­ню наук. співпраці європ. професури з укр. наук. світом США і Канади. Чл. Міжнар. середземномор. академії у м. Палермо (Італія), заст. голови Міжнар. АН у Парижі.

Пр.: По дорозі в велику тайну (остан­­ній етап творчості Моріса Метерлінка) // ЛНВ. 1923. № 1-2; Родина в перспективі індивідуальної психології. Коломия, 1936; Вступ до філософії. Мюнхен, 1946; Український театр в світлі психоаналізи. Мюнхен, 1946; Нарис структурної психології. Мюнхен, 1949; Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен, 1949; Мюнхен; Л., 1995; Геопсихічний аспект в характерології української лю­­дини. Мюнхен, 1956; До методики дослідів над еміграцією. Мюнхен, 1958; Проблематика “оперативної схеми” у вивченні української еміграції. Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней, 1962; Введення у філософічну антропологію. Мюнхен, 1973; Український пер­­соналізм: філософська й етнопсихоло­­гічна синтеза. Мюнхен, 1985.

Літ.: Єржабкова Б. Бібліографія наукових праць Олександра Кульчицького (1895–1980) // Визв. шлях. 1981. № 2; 1982. № 6, 7; 1983. № 6; 1985. № 5, 6; Її ж. У століття народження Олександра Кульчицького (1895–1980) // Там само. 1996. № 1, 2; Балагутрак М. Струк­тура української психіки у дослідженнях Олександра Кульчицького. Системний аналіз // Народознавчі зошити. 2000. Ч. 4(34).

А. І. Жуковський


Покликання на статтю