Кунцевич Всеволод Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кунцевич Всеволод Михайлович

КУНЦЕ́ВИЧ Всеволод Михайлович (15. 03. 1929, Київ) – фахівець у галузі АСК. Брат Е. Кунцевича. Д-р тех. н. (1965), проф. (1967), акад. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1999). Держ. премії УРСР (1978, 1991) та України (2000) в галузі н. і т. Премії ім. С. Ле­бедєва АН УРСР (1987), ім. В. Глушкова (1995), ім. В. Ми­халевича (2003) НАНУ. Ордени «За заслуги» 3-го ступ. (1999) та князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2009). Закін. Київ. політех. ін-т (1952). Працював в Ін-ті електротехніки АН УРСР (1958–63); Ін-ті кібернетики НАНУ (1963–96): від 1966 – зав. відділу дискрет. систем керування, від 1995 – заст. дир. з наук. роботи; від 1996 – в Ін-ті косміч. дослідж. НАНУ і НКАУ (усі – Київ): дир., від 2007 – почес. дир. За сумісн. 1967–86 – проф. каф. тех. кібернетики Київ. політех. ін-ту. Гол. ред. ж. «Проблемы управления и информатики» (від 1988). Засн. вітчизн. школи в галузі дискрет. систем керування. Зробив вагомий внесок у розроблення сучас. теорії адаптив. систем керування. Розв'язав задачу синтезу оптим. систем керування широкого класу неліній. об'єктів на основі використання апарату функцій Ляпунова; задачу визначення радіуса мін. інваріант. множини ліній. систем, на які діють адитивні обмежені збурення. Автор низки гасел в «Энциклопедии кибернетики» (К., 1974).

Пр.: Импульсные самонастраивающиеся и экстремальные системы автоматического управления. К., 1966; Нелинейные системы автоматического управления с частотно- и широтноимпульсной модуляцией. К., 1970 (спів­авт.); Синтез систем автоматического управления с помощью функций Ляпунова. Москва, 1977 (спів­авт.); Robust stability of linear dynamic system // Modeling, Estimation and Control of System with Uncertainty. Boston; Berlin, 1991; Guaranteed Estimates, Adaptation and Robustness in Control Systems. Ber­lin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo, 1992 (спів­авт.); Set-valued estima­tion of state and parameter vectors within adaptive control systems // Boun­ding Approaches to System Identifica­tion. New York; London, 1996; Управление в условиях неопределенности: Гаранти­ро­ванные результаты в задачах управ­ления. К., 2006.

Літ.: Всеволод Михайлович Кунцевич: Биобиблиография ученых Украины. К., 2004.

О. О. Ніжніченко


Покликання на статтю