Купріянович Григорій 1. 01 — Енциклопедія Сучасної України

Купріянович Григорій 1. 01

КУПРІЯНО́ВИЧ Григорій (01. 01. 1968, м. Люб­лін, Польща) – український історик і громадський діяч у Польщі. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Ун-т М. Кюрі-Склодовсь­­кої (Люблін, 1994), де відтоді й пра­цює в Ін-ті історії. 1998 захистив канд. дис. «Українці на Холмщині та Південному Підляш­ші в міжвоєнному двадцятиріччі (1918–1939)». Чл. центр. управи (1985–87), заст. голови Люб­­лін­­сько-Холм. єпархії (1992–94) Братства православ. молоді в Польщі. Чл. гол. ради (1990–92), голова Люб­лін. відділ. (1996–2000) Об'єдн. українців у Польщі. Спів­­засн. і голова (від 1999) Укр. т-ва у Люб­ліні, співзасн. і заст. голови (2004–08) Укр. істор. т-ва в Поль­­щі. Співзасн. і секр. ред. (1991–93), заст. гол. ред. (1998) часопи­­су «Над Бугом і Нарвою», видавець і гол. ред. часопису «Холм­­ський вісник» (1999–2002). Ініціатор спорудження пам'ятника похов. на православ. цвинтарі в Люблі­ні воякам Армії УНР (2001).

Пр.: Православна церква Преображення Господнього в Люблині. Люблин, 1993 (спів­авт.); Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. Jabłeczna, 1993 (спів­авт.); Прославлення Мучеників Холмських і Підляських. Холм, 2003 (спів­авт.); 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші. Холм, 2008; Акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші в 1938 році – обставини, перебіг, наслідки: Наук. зб. Холм, 2009 (спів­авт.).

Літ.: J. Syrnyk. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1989). Wroc­ław, 2008; D. Wysocka. Historyk z Lubli­na // Przegląd Prawosławny. 2010. № 10.

О. М. Колянчук


Покликання на статтю