Куренський Максим Каленикович — Енциклопедія Сучасної України

Куренський Максим Каленикович

КУРЕ́НСЬКИЙ Максим Каленикович (27. 03(08. 04). 1895, с. Атюша, нині Короп. р-ну Черніг. обл. – 04. 09. 1940, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1930), проф. (1926). Закін. Ун-т св. Володимира в Києві (1918). Учень Г. Пфейффера. Працював у Комісії чистої математики ВУАН (1920–32); проф. н.-д. каф. чистої математики при фіз.-мат. відділ. Ін-ту математики ВУАН (Київ, 1933); проф. каф. диференціал. рівнянь Ленінгр. ун-ту (1933–37); від 1938 – зав. каф. матем. аналізу Карело-Фін. ун-ту (м. Пе­трозаводськ, нині Респ. Карелія, РФ). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії диференціал. рівнянь, приклад. математики. Вивчав інтегровність рівнянь з частин. похідними 1-го та 2-го порядків з декількома невідомими функціями; застосував одержані результати до задач Беклунда про відповідність двох многовидів дотич. елементів, Вейнгартена про зображення елемента ds2, задачі про ортогонал. траєкторії.

Пр.: Про інтегрування диференційних рівнянь з частковими похідними при багатьох залежних змінних // Тр. Фіз.-мат. відділу ВУАН. 1927. Т. 5, вип. 3; Основи теорії інтегрування рівнянь з частинними похідними 1-го та 2-го порядків при декількох невідомих функ­ціях. 1 // Тр. Природ.-тех. відділу ВУАН. 1931. № 11; Літ снаряда: Осн. задача зовн. балістики про літ снаряда. К., 1934; «Баллистическая задача будущего» и приближенное ее решение // Бюл. Артиллер. НИИ Мор. ин-та (г. Ленинград). 1934. № 2.

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. І. Горбачук . Куренський Максим Каленикович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51848 (дата звернення: 09.05.2021)