Курик Олена Георгіївна — Енциклопедія Сучасної України

Курик Олена Георгіївна

КУ́РИК Олена Георгіївна (09. 02. 1961, с. Гаї Ромен. р-ну Сум. обл.) – патогістолог. Д-р мед. н. (2003). Закін. Чернів. мед. ін-т (1984). Працювала лікарем. 1992–2004 – зав. відділ. гістол. дослідж. Держ. патол.-анатом. центру України (Хмельницький); 2004–07 – проф. каф. патол. анатомії Івано-Фр. мед. ун-ту; від 2008 – зав. патол.-гістол. відділ. Мед. центру «Універсал. клініка “Оберіг”»; водночас 2008–09 – зав. патол.-анатом. відділ. Центр. шпи­талю Військ.-мед. упр. СБУ; від 2010 – гол. н. с. Наук.-практ. центру профілакт. і клін. медицини Держ. упр. справами (усі – Київ). Вивчає пато- і морфогенез злоякіс. пухлин, патол. мор­фологію захворювань шлунк.-кишк. тракту.

Пр.: Лечебный патоморфоз злока­чественных опухолей пищеварительного тракта. К., 2000; Предрак и рак желудка. Этиология, патогенез, морфология, лечебный патоморфоз. К., 2001; Ультраструктурна характеристика APUD-системи шлунка при ендокринних раках шлунка // ВМ. 2008. № 14(1); Стравохід Барретта: сучасні морфологічні аспекти // Хірургія України. 2009. № 4(32); Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8–9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика // Сучасна гастроентерологія. 2011. № 1(57); усі – спів­авт.

М. Д. Андреєв


Покликання на статтю