Котелянець Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Котелянець Віктор Іванович

КОТЕЛЯ́НЕЦЬ Віктор Іванович (04. 08. 1924, м. Гайсин, нині Вінн. обл.) – еко­номіст. Д-р екон. н. (1977), проф. (1981). Засл. діяч н. і т. України (1991). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1954). Працював агрономом і економістом у Дніпроп. обл.; від 1960 – в Ін-ті аграр. економіки УААН (Київ): 1978–91 – зав. сек­тору економіки транс­порту, 1991–99 – гол. н. с. Від 1999 – на пен­сії. Обґрунтував основи рац. ви­користання транс­порту в с.-г. вироб-ві, шляхи ефектив. поєднання автомоб., трактор. та гужового транс­порту на с.-г. підпр-вах осн. природно-екон. зон України, вдосконалив методику екон. оцінювання транс­­порт. засобів при перевезенні продукції рослинництва і тварин­ництва.

Пр.: Економіка транс­порту в сільському господарстві. К., 1973; Эф­фек­тивность использования транс­порта в сельском хозяйстве. Москва, 1980; Эф­фективность использования транс­пор­та в агропромышленном комплексе. Москва, 1987 (спів­авт.); Транс­портний фактор в агропромисловому комплек­сі в умовах переходу до ринкової економіки // Економіка АПК. 1997. № 4–5; Транс­портний фактор в АПК. К., 1999.

Літ.: Пугачова К. І. Котелянець Вік­тор Іванович // Вчені економісти-аграр­ники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

О. В. Шатько


Покликання на статтю