Курок Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Курок Олександр Іванович

КУРО́К Олександр Іванович (13. 06. 1955, с. Мутин Кролевец. р-ну Сум. обл.) – педагог. Чоловік В. Курок. Канд. пед. н. (1994), проф. (2002). Орден «За за­слуги» 3-го ступ. (2009). Закін. фіз. виховання (1981) та істор. (1987) ф-ти Черніг. пед. ін-ту. Від 1981 працює у Глухів. пед. ун-ті (Сум. обл.): 1987–90, 1993–95 – зав. каф. фіз. виховання, 1995–99 – декан ф-ту дошкіл. виховання, 1999 – проректор з соц.-екон. питань, від 2000 – ректор. Осн. напрям наук. дослідж. – теор.-методол. основи фіз. виховання та оздоровчої фіз. культури. Вивчає також істо­рію становлення і розвитку наук. ідей про ґрунтоутворювал. про­цес та чинники ґрунтоутворення.

Пр.: Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. К., 2001 (спів­авт.); Психолого-педагогічні аспекти навчання складним руховим діям: Навч. посіб. Глухів, 2006 (спів­авт.); Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. Глухів, 2006; Методологічні основи компетентнісного підходу в системі професійної підготовки вихователів до фізичного виховання дошкільників // Фіз. виховання в школі. 2007. № 3; Формування і розвиток наукової дум­ки про ґрунти: методологія, історія, практика. Переяслав-Хмельницький, 2009.

В. П. Зінченко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. П. Зінченко . Курок Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52023 (дата звернення: 21.10.2021)