Курпа Лідія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Курпа Лідія Василівна

КУРПА́ Лідія Василівна (25. 11. 1944, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл.) – математик. Д-р тех. н. (1990), проф. (1993). Закін. Бер­дян. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1966). Від 1970 – у Нац. тех. ун-ті «Хар­ків. політех. ін-т» (з перервою): від 1995 – зав. каф. приклад. ма­тематики. 1980–97 – в Ін-ті про­блем машинобудування НАНУ (Харків): пров. н. с. Наук. дослідження: застосування методу R-функцій до ліній. та неліній. задач теорії пластин і пологих оболонок; алгоритми й програм­не забезпечення для розв'язу­вання неліній. задач теорії пологих оболонок склад. форми в плані.

Пр.: Теория R-функций и актуаль­ные проблемы прикладной математики. К., 1986 (спів­авт.); R-функции в задачах теории пластин. К., 1987 (спів­авт.); Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек симметричного строения со сложной фор­мой плана // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2008. Т. 51, № 2; Метод R-функ­ций для решения линейных задач изгиба и колебаний пологих оболочек. Х., 2009; On the parametric vibrations and meshless discretization of ortho­tropic plates with complex shape // Intern. J. Non­linear Science & Numerical Simulation. 2010. Vol. 11, № 5 (спів­авт.).

Т. І. Шейко


Покликання на статтю