Куссуль Ернст Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Куссуль Ернст Михайлович

КУССУ́ЛЬ Ернст Михайлович (29. 05. 1938, м. Петрозаводськ, Карелія, РФ) – фахівець у галузі нейрокібернетики. Д-р тех. н. (1982). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1961). Відтоді працював на Брян. маш.-буд. з-ді (РФ); 1967–97 – в Ін-ті кібернетики НАНУ: від 1989 – зав. відділу мереж. систем оброблення інформації; від 1997 – зав. відділу нейросітк. технологій оброблення інформації Міжнар. наук.-навч. центру ЮНЕСКО інформ. технологій і систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки України (обидва – Київ). Розробляє методи створення нейросітк. систем штуч. інтелекту (розпізнавання образів, тех. діагностика, автомат. керування мікромех. обладнанням).

Пр.: Нейрокомпьютеры и интеллек­туальные роботы. К., 1991 (спів­авт.); Ассоциативные нейроподобные струк­туры. К., 1992; Development of microma­chine tool prototypes for microfac­to­ries // J. Micromechanics and Microen­gi­ne­ering. 2002. Vol. 12 (спів­авт.); Redes neuronales, visión computacionaly micro­mecánica. Mexico, 2009 (спів­авт.); Neural Networks and Micro Mechanics. New York, 2009 (спів­авт.).

Д. А. Рачковський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Д. А. Рачковський . Куссуль Ернст Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52118 (дата звернення: 17.09.2021)