Кутшеба Станіслав-Маріан — Енциклопедія Сучасної України

Кутшеба Станіслав-Маріан

КУТШЕ́БА Станіслав-Маріан (Kutrzeba Sta­­nisław Marian; псевд. – Władysław Wyruga; 15. 11. 1876, м. Кра­­ків, Польща – 07. 01. 1946, там само) – польський історик. Дійс. чл. Польс. АН (1914). У 1898 закін. Яґеллон. ун-т у Кракові зі ступ. д-ра права, до 1900 стажувався у Париз. ун-ті. 1901–08 працював у Архіві гродських і земських актів (Краків); водночас від 1902 викладав у Яґеллон. ун-ті: від 1908 – екстраординар., від 1912 – ординар. проф., 1913–14 і 1920–21 – декан юрид. ф-ту, 1932–33 – ректор, 1933–34 – проректор; 1926–39 – ген. секр., 1939–46 – президент Польс. АН. Входив до складу польс. делегації на Париз. мирній конф. 1919. Під час окупації Польщі нацист. Німеччи­­ною 1939–40 перебував в ув'яз­­ненні у концтаборі Заксенгаузен, після звільнення таємно навчав польс. студентів. 1945 обраний депутатом польс. сейму. Дослі­­джував історію польс. держави та права; у деяких публікаціях розглядав процеси виникнення козацтва, формування його специфіч. правового статусу та ролі як військ. чинника. М. Грушевський написав рец. на працю К. «St. Starostowie, ich pochątki i rozwój do kónca ХІV w.», опубл. у «Записках НТШ» (Л., 1905, т. 63, кн. 1).

Пр.: Przyczynek do dyplomatyki pols­­kiej w XIII wieku. 1895; Stosunki prawne Żydów w Polsce w XV stuleciu. 1901; Mę­­żobójstwo w prawie polskiem XIV i XV wie­­ku. Kraków, 1907; Sprawa polska w Królestwie Pols­­kim 1815–1915. Lwów, 1916; Polskie prawo polityczne według traktatów. Т. 1–2. Kraków, 1923; Wstęp do nauki o państwie i prawie. Kraków, 1946.

Т. Г. Андрусяк


Покликання на статтю