Кухар Валерій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кухар Валерій Павлович

КУ́ХАР Валерій Павлович (26. 01. 1942, Київ – 28. 03. 2017, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1974), проф., акад. НАНУ (1985). Засл. діяч н. і т. України (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (1999). Премія ім. А. Кіпріанова АН УРСР (1988). Орден «За заслуги» 3-го (1997) та 2-го (2006) ступ. Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1963). Працював 1963–87 в Ін-ті орган. хімії АН УРСР: від 1975 – зав. відділу, кер. відділ. біоорган. хімії; від 1987 очолював створ. ним Ін-т біоорган. хімії та нафто­хімії НАНУ; водночас – у Президії АНУ: 1978–88 – акад.-секр. Відділ. хімії, 1988–93 – віце-пре­зидент НАНУ (усі – Київ). Голова Наук. ради з проблем біосфери НАНУ, гол. ред. ж. «Доповіді АНУ» (1988–93), а також «Катализ и нефтехимия» (від 1994); голова Комісії з питань ядер. політики та екол. безпеки (1995–2000), заст. голови Ради з питань науки та наук.-тех. політики при Президентові України (1996–2000). Наук. дослідж. у галузях технології створення біорегуляторів; біорегулятор. процесів; проблем екології; охорони природи та ресурсозбереження. Провів до­слідж. з хімії фосфорорган. сполук, зокрема амінофосфонових кислот та полігалоген фосфазо­спо­лук. Вивчив синтез та влас­тивості дихлорметанімінів і по­лігалогенпіридинів. Синтезував фторовмісні амінокислоти та провів дослідж. з хімії поліфторованих сполук.

Пр.: Экотехнология. Оптимизация технологии производства и природопользования. К., 1989; Химия биорегу­ляторных процессов. К., 1992; Fluorine-containing amino acids: Synthesis and properties. New York, 1994; Aminophos­phonic and aminophosphinic acids: Che­mistry and biological Activity. New York, 2000; Fluorinated organophosphates for biomedical targets // Tetrahedron. 2008. Vol. 64; Practical synthesis of fluorine-containing α- and β-amino acids // Future Medical Chemistry. 2009, Vol. 1, № 5.

Літ.: Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; 60-річчя академіка НАН України В. П. Ку­харя // Вісн. НАНУ. 2002. № 1.

О. П. Бойко


Покликання на статтю