Куценко Василь Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Куценко Василь Семенович

КУЦЕ́НКО Василь Семенович (20. 01. 1938, м. Миронівка Київ. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1993). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1960). Працював агрономом у Черніг. обл. Від 1968 – ст. н. с. Житомир. с.-г. дослід. станції; від 1973 – в Ін-ті картоплярства УААН (смт Немішаєве Бородян. р-ну Київ. обл.): 1974–79 – зав. лаб. агротехніки, 1979–83 – зав. відділу технології, 1983–95 та 2000–06 – заст. дир. з наук. роботи; 1995–2000 – зав. каф. захисту рослин Білоцерків. аг­рар. ун-ту; від 2008 – зав. каф. екології Міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (Київ). Обґрунтував інтенсивні зонал. тех­нології вирощування картоплі в Україні; встановив оптимал. тех­нол. параметри, розробив сорт. агротехніку, гребеневий спосіб саджання, формування густоти насаджень картоплі за стебло­с­тоєм, систему боротьби з бур’я­нами та ґрунт. шкідниками.

Пр.: Картопля. К., 1978 (спів­авт.); Прогресивна агротехніка картоплі. К., 1984; Операційна технологія виробництва картоплі. К., 1987 (спів­авт.); До­відник картопляра. К., 1991 (спів­авт.); Картопля. Т. 2. Хвороби та шкідники. К., 2003; Вплив удобрення на родючість ґрунту, урожай картоплі за різного насичення нею сівозмін // Картоплярство України. 2010. № 1–2 (спів­авт.).

О. М. Опанасенко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. М. Опанасенко . Куценко Василь Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52285 (дата звернення: 18.05.2021)