Куценко Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Куценко Олександр Сергійович

КУЦЕ́НКО Олександр Сергійович (26. 11. 1946, Харків) – фахівець у галузі математичного моделювання та процесів керування. Син С. Ку­ценка. Д-р тех. н. (1996), проф. (2001). Закін. Харків. політех. ін-т (1970). Працював у Ін-ті про­блем машинобудування НАНУ (Харків, 1974–97); від 1997 – у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 1999 – зав. каф. систем. аналізу та упр. Наук. дослідження: матем. та комп'ютерні моделі робочих процесів енергоустановок із ДВЗ, що використовують нетрадиц. палива та їхні суміші з паливами нафт. походження; моделювання робочих процесів та ідентифікації невідомих параметрів матем. моделі за результатами експерименту; систем. аналіз та оп­тимізація процесів керування.

Пр.: Моделирование рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания на ЭВМ. К., 1988; Прогнозирование технико-экологических характе­ристик ДВС на водородсодержащих топливных смесях // Пробл. машиностроения. 1992. Вып. 38 (спів­авт.); Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія). Х., 2006; Системный анализ перспективы оте­чественных малолитражных автомо­бильных дизелей // Двигатели внутрен­него сгорания. 2007. № 1 (спів­авт.); Интервальный анализ в задачах робастной устойчивости линейных дина­мических систем // Вісн. Нац.-тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2007. № 41 (спів­авт.).

Літ.: Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Ю. І. Зайцев . Куценко Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52297 (дата звернення: 25.10.2021)