Куценко Степан Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Куценко Степан Петрович

КУЦЕ́НКО Степан Петрович (05. 03. 1927, с. Багатирка, нині Ставищен. р-ну Київ. обл. – 20. 12. 1994, Київ) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р екон. н. (1973), проф. (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. фінанс.-екон. ін-т (1953), де й працював (нині екон. ун-т): від 1964 – зав. каф. цифр. обчислюв. машин та їхньої експлуатації, водночас 1964–68 – декан ф-ту орг-ції механізов. оброблення екон. інформації, 1973–75 – ректор, від 1975 – проф. каф. орг-ції і проектування обчислюв. установок та систем. Досліджував проблеми ме­ханізов. оброблення та обліку інформації.

Пр.: Проектирование и организация вычислительных установок. Некоторые проблемы индустрии информации. К., 1973; Проектирование, организация и планирование районных вычисли­тель­ных установок. Проблемы теории и прак­тики. Москва, 1974; Экономика, организация и планирование вычисли­тель­ных установок. Москва, 1980 (спів­авт.); Об оценке эффективности использова­ния вычислительных мощностей // Ма­шинная обработка информации: Меж­ведом. науч. сб. К., 1981. Вып. 33 (спів­авт.).

Ю. Г. Кривоносов


Покликання на статтю