Кучук Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кучук Олександр Олександрович

КУЧУ́К Олександр Олександрович (07. 08. 1952, Львів – 15. 04. 2002, Київ) – лікар-гігієніст. Син О. Кучука. Д-р мед. н. (1991). Закін. Вінн. мед. ін-т (1975). Від­тоді працював в Укр. НДІ клін. медицини (нині Ін-т кардіології НАМНУ); 1977–2000 – в Ін-ті медицини праці АМНУ (обидва – Київ): від 1984 – зав. лаб. мед.-біол. критеріїв профес. впли­вів, від 1991 – заст. дир. з наук. роботи. Вивчав функціон. стан бронхолеген., серц.-судин. та імун. систем людини у зв’яз­ку з дією чинників вироб. сере­довища.

Пр.: Патология бронхолегочной сис­темы у рабочих производства ферментов и пути ее профилактики. К., 1990; Вплив органічного пилу на організм в умовах виробництва та перспек­тива подальших досліджень // Пробл. медицины труда: Сб. К., 1998 (спів­авт.); Патология бронхолегочной системы у рабочих производства комбикормов и ее ранняя диагностика // Медицина труда и пром. экология. 1999. № 4 (спів­авт.).

В. І. Матюшина

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. І. Матюшина . Кучук Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52490 (дата звернення: 16.10.2021)