Кушнаренко Наталія Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кушнаренко Наталія Миколаївна

КУШНАРЕ́НКО Наталія Миколаївна (21. 10. 1950, м. Інгулець, нині у складі м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – бібліограф. Д-р пед. н. (1994), проф. (1996). Закін. Харків. ін-т культури (1972), де і працює (нині академія): від 1986 – зав. каф. бібліотечних фондів і каталогів, від 1994 – декан ф-ту бібліотекознавства та інформати­ки, від 2002 – проректор з наук.-пед. та вихов. роботи, від 2006 – проректор з наук. роботи, від 2010 – зав. каф. документо­знавства та книгознавства. Наук. дослідж. з проблем документології, фондознавства, бібліотеч. краєзнавства, бібліотечно-інформ. та документознав. освіти. Заст. гол. ред. зб. «Вісник Харківської державної академії куль­тури». Значну увагу приділяє вдосконаленню змісту та орг-ції бібліотечно-інформ. освіти в Україні.

Пр.: Бібліотечні фонди: Навч. посіб. X., 1993 (спів­авт.); Краеведческая деятельность библиотеки: Учеб. пособ. Москва, 1993; Наукова обробка документів: Підруч. 4-е вид. К., 2006; Бібліо­течне краєзнавство: Підруч. К., 2007; Эволюция библиотечного фондоведения. Москва, 2007 (спів­авт.); Документоведение: Учеб. 8-е изд. К., 2008; Спеціальне документознавство: Навч. посіб. К., 2010.

Літ.: Слободяник М. С. Наталя Миколаївна Кушнаренко // БВ. 2000. № 6; Авторитетна постать вітчизняної на­уки: (до ювілею професора Наталі Миколаївни Кушнаренко) // Вісн. Книжк. палати. 2005. № 8; Соляник А. Сила любові до служіння науці // Там само. 2010. № 10; Наталя Миколаївна Кушнаренко: До 60-річчя від дня народж.: Біобібліогр. покажч. Х., 2010.

М. В. Дяченко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. В. Дяченко . Кушнаренко Наталія Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52511 (дата звернення: 09.05.2021)