Кюрчев Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кюрчев Володимир Миколайович

КЮ́РЧЕВ Володимир Миколайович (23. 06. 1955, с. Андрівка Бердян. р-ну Запоріз. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р. тех. н. (2015), проф. (2006), чл.-кор. НААНУ (2016). Орден «За заслуги» 2-го ступ. (2018). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Ме­літоп. ін-т механізації с. госп-ва (Запоріз. обл., 1981), де відтоді й працює (нині Таврій. агротехнол. ун-т): 1991–2000 – прорек­тор з екон. питань, 2000–06 – проректор з наук. роботи, від 2006 – ректор, водночас 2000–05 – зав. каф. машиновикористання в землеробстві, 2004–06 – дир. НДІ механізації землеробства Пд. України цього Ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – експлуатація, відновлення та ремонт с.-г. техніки.

Пр.: Інже­нерна діяльність у сільсько­­господар­ському виробництві: Підруч. К., 1996 (спів­авт.); Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: Підруч. Сф., 2005; Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві: Навч. посіб. К., 2005 (спів­авт.); Роль модульних енергетичних засобів у формуванні типажу тракторів України // Наук. пр. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. К., 2010. Вип. 144, ч. 2 (спів­авт.).

І. М. Грицаєнко


Покликання на статтю